Văn hóa Doanh nghiệp được kể qua Phim doanh nghiệp

Chúng tôi gặp Anh (Tổng giám đốc của một Doanh nghiệp Bất động sản) trong một buổi sáng những ngày cuối năm. Không phòng họp, máy chiếu, không kính thưa, chẳng khuôn phép. Anh vào vào việc rất nhanh và gọn gàng vấn đề: “Anh cần một bộ phim giới thiệu về Doanh nghiệp nhưng toát lên sự tự hào …