[Ký sự trong phòng họp – Số 01] Sao Anh dám “Ngủ gật” trong cuộc họp?

Anh – một lãnh đạo trẻ, nhiệt huyết, tư duy mới. Có thể nói trong Cơ quan anh là người luôn đi ngược với những quan điểm quản trị, cung cách làm việc và thậm chí cả cách làm Truyền thông. Nhưng hôm nay thì Toi rồi, Anh chắc sẽ bị kiểm điểm. Sao Anh dám ngủ gật trong cuộc …