Phim doanh nghiệp – Một sản phẩm vạn lợi ích cho Truyền thông

Có một bài viết của Hoàng Dũng được nhiều anh chị quan tâm trong thời gian qua “Tại sao Doanh nghiệp lại làm phim cất tủ?” Bài viết đưa tới một thực trạng đáng buồn là vẫn còn nhiều Doanh nghiệp đang lãng phí trong việc xây dựng những bộ phim xem 1 lần và cất tủ.