Chị Bích Thu – Sao Thái Dương

Là một khách hàng lâu năm của ColorMedia, tôi hoàn toàn tin tưởng vào những sản phẩm TVC do ColorMedia sản xuất. Các bạn chăm chút từng góc máy, từng ý tưởng và từng khung hình. Khách hàng của chúng tôi bị “đánh gục” ngay từ những giây đầu tiên và vì thế doanh số của chúng tôi tăng đều nhờ các TVC quảng cáo. Cảm ơn ekip ColorMedia

Chị Bích Thu – Dược phẩm Sao Thái Dương

Leave a Reply

Required fields are marked*