Anh Tuấn Trung tâm

Chúng tôi thường xuyên xây dựng các đề án cho các địa phương để nâng cấp và thành lập đô thị. Sau thời gian hợp tác với ColorMedia và đặc biệt là bộ phim dự án về đô thị Sapa thành phố loại 4. Mọi công việc của chúng tôi trước hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng đã trở nên đơn giản hơn. Hội đồng thẩm định của Bộ cũng như là các cấp rất khen ngợi bộ phim do chúng tôi và ColorMedia hợp tác sản xuất. Sau dự án này chúng tôi cũng đã đồng hành với ColorMedia trong rất nhiều các dự án khác và chúng tôi đã trao cho nhau niềm tin, sự tin tưởng và đến thời điểm này chúng tôi vẫn coi ColorMedia là lựa chọn đầu tiên cho các đề án phát triển đô thị.

Leave a Reply

Required fields are marked*